Financien

Uiteraard willen wij u verantwoording afleggen over de ontvangen donateursgelden en giften. Hieronder vind u de financiële jaarverslagen en de verklaring van de kascommissie.
 financieel overzicht 2013
financieel overzicht 2014
Verslag kascommissie 2014
financieel overzicht 2015
Verslag kascommissie 2015
financieel overzicht 2016