Nieuwsbrieven

Tenminste 2x per jaar brengen wij als stichting een nieuwsbrief uit.
Via deze nieuwsbrieven willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen in Maher.
Ook Maher India publiceert ieder jaar 2 nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven kunt u ook lezen op onze site.
De volgende nieuwsbrieven zijn beschikbaar:
Nederland:                                            India
2013-1                                                     2013-1
2013-2                                                    2013-2
2014-1
2014-2                                                   2014-2
2015-1                                                    2015-1
2015-2                                                   2015-2
2016-1                                                   2016-1
2016-2
2017-1
2018-1                                                   2018-2