Financien

Uiteraard willen wij u verantwoording afleggen over de ontvangen donateursgelden en giften. Hieronder vind u de financiële jaarverslagen en de verklaring van de kascommissie.
 financieel overzicht 2013
financieel overzicht 2014
Verslag kascommissie 2014
financieel overzicht 2015
Verslag kascommissie 2015
financieel overzicht 2016
Verslag kascommissie 2016
financieel overzicht 2017
Verslag kascommissie 2017