Giften

Belastingvoordeel

Aftrekbaar voor de inkomstenbelasting:
Schenkingen aan de stichting Vrienden van Maher zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, zodra u boven een bepaalde drempel komt. De regels daarvoor worden vastgesteld door de belastingdienst.

Stichting Vrienden van Maher heeft de ANBI-status, nummer 87384, ons fiscale nummer is 852714762

Periodieke schenking:
In de wet worden twee soorten giften onderscheiden: gewone giften en periodieke giften. Onder gewone giften vallen onder meer donaties via een machtiging. Deze giften zijn slechts gedeeltelijk aftrekbaar, u moet boven een bepaalde drempel komen.

Een periodieke gift-schenking is een structurele gift met een looptijd van minimaal vijf jaar die wordt vastgelegd in een overeenkomst. Een periodieke gift kunt u vastleggen middels dit formulier: Periodieke gift

Het grote voordeel van een periodieke gift is dat deze volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen. U krijgt dus een deel van uw gift terug via de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 is het niet meer nodig om een periodieke schenking te laten vastleggen bij de notaris. Dan volstaat een onderhandse schenkingsovereenkomst tussen u en het goede doel waar u aan schenkt. Dit maakt periodiek nog “goedkoper”, doordat de notariskosten wegvallen.