Maher steunen ?

U kunt Maher financieel steunen op verschillende manieren:

  1. Door uw gift over te maken op bankrekening: NL08 TRIO 0197625657 ten name van Vrienden van Maher in Arnhem. Wij zorgen er vervolgens voor dat uw gift over wordt gemaakt naar Maher in India. Eventuele bank kosten worden betaald door ons waardoor uw gift voor de volle 100 % naar Maher wordt overgemaakt.
  2. Door donateur te worden. Hiervoor kunt u onderstaand formulier invullen.
minimaal 10 euro per jaar.