Wie zijn wij ?

Vrienden van Maher is een Nederlandse stichting met een 3-ledig doel:

  1. Naamsbekendheid. 

Via deze website, de Facebook pagina, de nieuwsbrieven en verschillende activiteiten willen we mensen bekend maken met Maher. We hopen dat mensen geïnspireerd raken door Maher en ook vriend van Maher worden.

2. Fondsen werven voor Maher en het mogelijk maken dat mensen hun giften storten via ons. 

Omdat wij erkend zijn als goed doel zijn giften aftrekbaar voor de belasting. Elke cent die als gift naar Maher gaat komt daar ook daadwerkelijk terecht. Kosten voor de bankrekening en website nemen de bestuursleden van de stichting Vrienden van Maher op zich. Op deze manier gaat er meer geld naar Maher en minder naar banken of andere tussenpersonen.

3. Begeleiding van vrijwilligers en stagiaires. 

Sr. Lucy heeft veel aanvragen van vrijwilligers over de gehele wereld om een paar maanden op Maher te werken en wonen. Vrienden van Maher helpt met het voorbereiden van deze vrijwilligers en stagiaires om zo sr. Lucy en Hira Begum (directeur) wat te ontlasten.

Stichting Vrienden Van Maher is opgericht door enthousiastelingen die Maher een warm hart toedragen.  Zij stellen zich hier aan u voor:

Gerrit van der Leeuw:‘in 1998 heb ik het voorrecht gehad om Maher voor het eerst te mogen bezoeken. De doelstelling van Maher en de bevlogenheid van Sr. Lucy Kurien zijn voor mij de inspiratie geweest om Maher de afgelopen 23 jaar te steunen. Ik heb diverse malen met eigen ogen mogen zien welke enorme positieve ontwikkelingen er plaatsvinden. Heel veel vrouwen en meisjes hebben dankzij Maher een betere toekomst gekregen, het is geweldig om daar een steentje aan bij te kunnen dragen’.

Francien Griffioen: ‘Van 2000-2005 heb ik in India gewoond. Toen ik Sr. Lucy ontmoette was ik direct onder de indruk van het werk dat zij belangeloos verzet. Meteen heb ook ik me ingezet voor fondsenwerving voor Maher waar elk dubbeltje goed terecht komt. Vanuit mijn werk op de afdeling Zorg en Welzijn van een MBO school regel ik stages op Maher. De studenten helpen met Engelse les en computerles en spelen met de kinderen. Het is heerlijk om te zien hoe de Maher gemeenschap geniet van alle extra aandacht’.

Esther de Meijer: ‘Mijn bezoek aan Maher en de kennismaking met Lucy Kurien en haar team hebben grote indruk gemaakt. Wat mij aanspreekt in hun werk is de liefdevolle en onbaatzuchtige manier waarop veelal getraumatiseerde vrouwen en kinderen bevestigd worden in hun bestaan. Maher brengt krachtige mensen voort die ook weer een positieve invloed hebben op de gemeenschap waarin ze terugkeren. Dat werkt als een olievlek en daar wil ik graag een bijdrage aan leveren’